เพื่อนรักษ์สุขภาพจิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 62 (มกราคม-มีนาคม 2559)

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
ป่วยจิตในกาย ป่วยกายในจิต กฤติกา เสนาแพทย์ ห้องรับแขก
แบกรับ-ปล่อยวาง สมรัก ชูวานิชวงศ์ (พญ.) เข็มบ่งเสี้ยน
กลุ่มโรคแสดงอาการทางกาย (Somatic symptom and Related disorders) มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (พญ.) จิตเวชน่ารู้
ให้อภัยพ่อเถิดนะ ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ (พญ.) กฎหมายสุขภาพจิตเพื่อสังคม
ป่วยจิตในกาย คลายใจนำจิต ศุภลักษณ์ เข็มทอง (ดร.) บทความพิเศษ
ยาแก้ปวด (analgesics) พรสรัญ โสมนิกขะ (ภญ.) ยาจิตเวช
เมื่อการแก้ปัญหา แสดงปัญหาของมันเองออกมา (ในการรักษาเองก็ยังมีปัญหาได้) (ปัญหาในการแก้ปัญหา) Ned Stewart (Dr.), นานาพร (แปล) สุขท่ามกลางสิ่งท้าทาย
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หรือ มีภาวะสมองเสื่อม Dick de Konning, มธุรส เอื้อนนทัช (แปล) สาระชีวิตคู่
“ความเชื่อ” ชนะทุกสิ่ง รพินทร์ วาทะทรงพลัง
ทีน่า Tina Minkowitz เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (แปล) เรื่องจริงไม่อิงนิยาย
อาการโรคทางจิตที่ไม่รู้ สมพงษ์ รัตนชวานนท์ ใต้ฟ้าเดียวกัน
อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการแห่งสหประชาชาติ กับผู้ป่วย คนพิการ และผู้ดูแลในประเทศไทย มณเฑียร บุญตัน เสียงของผู้อยู่กับปัญหาจิตเวช
ป่วยจิตในกาย จิตคุณทำให้กายป่วย จิ๊บ ผู้ป่วยจิตเวชกับการทำงาน
Subscribe to เพื่อนรักษ์สุขภาพจิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 62 (มกราคม-มีนาคม 2559)