ปฐม จตุรพิธพรพงษ์ (เรียบเรียง) | สมาคมสายใยครอบครัว