สิทธิของผู้ป่วยจิตเวช

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
บทบาทหน้าที่ ในการเรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยจิตเวช จิ๊บ ผู้ป่วยจิตเวชกับการทำงาน
ว่าด้วยสิทธิและจุดแข็ง เพื่อการคืนสู่สุขภาวะ เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (ผู้สัมภาษณ์), เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (แปล), เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (ผู้เรียบเรียง), กฤติกา เสนาแพทย์ (ผู้เรียบเรียง) ห้องรับแขก
“วิวัฒน์” วงการจิตเวชไทย กฤติกา เสนาแพทย์ (ผู้สัมภาษณ์) ห้องรับแขก
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช “เสถียร” ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กฤติกา เสนาแพทย์ (ผู้สัมภาษณ์) ห้องรับแขก
ปัญหามีไว้ให้แก้ ถ้ามองปัญหาในเชิงบวก ทุกอย่างก็จะพัฒนาและแก้ไขได้ กฤติกา เสนาแพทย์ (ผู้สัมภาษณ์) ห้องรับแขก
จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่าน Ned Stewart (Dr.), นานาพร (แปล) สุขท่ามกลางสิ่งท้าทาย
รู้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช จิ๊บ ผู้ป่วยจิตเวชกับการทำงาน
แพทดีแกน : กุหลาบทะเล (A sea rose) เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (แปล) เรื่องจริงไม่อิงนิยาย
4 สิ่งเกี่ยวกับสุขภาพจิต ที่ผู้นำควรทราบ เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (แปล) เสียงของผู้อยู่กับปัญหาจิตเวช
การคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช สมรัก ชูวานิชวงศ์ (พญ.), เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (แปล), ปฐม จตุรพิธพรพงษ์ (เรียบเรียง) ห้องรับแขก
Subscribe to สิทธิของผู้ป่วยจิตเวช