งานบันดาลสุข

-A +A

ทักษะการทำงานในผู้ป่วยจิตเวช 
รู้ก่อน เริ่มก่อน ฝึกได้ มีหนทางหาเลี้ยงตนเอง

         มีคำพูดที่ว่า พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า และญาติ เพื่อน พี่น้องก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเช่นเดียวกัน เป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ วันหนึ่งก็อาจจะหายไปจากชีวิตเราได้ ฉะนั้นยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเป็นการดีที่สุด หากป่วยด้วยโรคจิตเวชที่หาเลี้ยงชีพช่วยเหลือตัวเองได้นั้นเป็นการดีต่อตัวผู้ป่วยเองและครอบครัว

         สำหรับผู้ป่วยจิตเวชประโยชน์ของการกลับไปทำงานไม่ได้มีแค่รายได้เลี้ยงชีพ แต่การกลับเข้าไปทำงานยังมีความสัมพันธ์ไปถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การฟื้นฟูทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะมีความกล้าหาญที่จะออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นและยังดูแลรักษาอาการป่วยของตนเองในขณะเดียวกัน ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้ป่วยอาจมีอาการบางอย่างซึ่งมาจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่รับประทานไป เช่น อาการง่วง หาวบ่อย เป็นต้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องใช้ความพยายามยิ่งกว่าคนทั่วไปที่จะต้องปฏิบัติงานและมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจและน่ายกย่องอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่สามารถกลับไปทำงานได้ ในเบื้องต้นของการฝึกทักษะก่อนการกลับไปทำงาน การช่วยเหลือของครอบครัวหรือผู้ดูแลเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันทำให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

 

การฝึกทักษะและการเตรียมตัวเบื้องต้นในการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชก่อนการกลับไปทำงาน

  • ทักษะการดูแลตัวเองของผู้ป่วย เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะอื่นๆ โดยให้ผู้ป่วยดูแลทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สะอาดเสมอ แต่งตัวเหมาะสม อาจเริ่มจากการซักผ้าปริมาณน้อยๆ หรือทำอาหารแบบง่ายๆ
  • ทักษะสังคม เริ่มจากครอบครัว ทำได้โดยให้ผู้ป่วยมีการสื่อสารบอกความต้องการของตนเองมากขึ้น ญาติหรือผู้ดูแลเป็นฝ่ายฟังมากขึ้น บางครอบครัวให้ผู้ป่วยเป็นผู้รับคำสั่งเพียงอย่างเดียว นั่นจะก่อความยากลำบากให้ทั้งสองฝ่าย เพราะผู้ป่วยอาจบกพร่องทางการสื่อสาร และระบบความคิดในระยะยาว
  • ทักษะทางอาชีพ-ทักษะชีวิต การเริ่มต้นกลับไปหางานทำอาจเป็นเรื่องยากในผู้ป่วยหลายท่าน การฝึกทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยหลังพักฟื้น ได้ฟื้นฟูทักษะหลายๆ ด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกอาชีพ และการทำกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ 

         แหล่งข้อมูล สถานที่ฝึกทักษะเบื้องต้นก่อนออกไปทำงาน สามารถสอบถามได้จากจิตแพทย์เจ้าของไข้ตามพื้นที่ที่ท่านสะดวก หรือกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชที่ให้บริการในวันเวลาราชการ

         แม้วันนี้ทำได้แค่ไหน ขอให้ยินดี เพราะความยิ่งใหญ่มักเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เสมอ

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน: