หลักสูตรพ่อ-แม่ผูกพัน Parenting Program | สมาคมสายใยครอบครัว

หลักสูตรพ่อ-แม่ผูกพัน Parenting Program

-A +A

วัตถุประสงค์

  • ให้พ่อ+แม่ ได้คลายความเครียด  และวิตกกังวัล
  • เพื่อให้พ่อและแม่ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกและมีพลัง มีความสุขและมีคุณค่าในตัวเอง
  • มีความสามารถดูแลลูกที่มีปัญหา หรือสามารถช่วยเหลือลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น  สมบูรณ์  และเสริมสร้างพัฒนาการของลูก (การสื่อสาร และบทบาทหน้าที่)

กลุ่มเป้าหมาย

  • พ่อ +แม่   หรือ ผู้ดูแล   ที่มีลูกเจ็บป่วยเรื้อรัง  หรือ พิการ หรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต
  • พ่อ+แม่  ทั่วไปที่ไม่เข้าใจลูก หรือ ไม่สามารถสื่อสารกับลูกได้

จำนวนสมาชิก 8-10 คน
เวลา 9.00-17.00 น. วันเสาร์หรืออาทิตย์ 
วันละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
ค่าใช่จ่ายครั้งละ 300 บาทรวม 3 ครั้ง 900 บาท

>> ใบสมัครเข้าร่วม
ติดต่อ
ศริฎา กัลยาณชาติ ( เอื้อง ) / Sarida K.Chat
สมาคมสายใยครอบครัว โทร 081-6277341