ความกลัวไม่น่ากลัว | สมาคมสายใยครอบครัว

ความกลัวไม่น่ากลัว

-A +A

          หลายคนมีความทุกข์ วิตกกังวลกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ จนทำให้ขาดความมั่นใจที่จะดำเนินชีวิตประจำวัน หรือกลัวที่จะไปสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ความกลัวส่งผลให้นอนไม่หลับ ทานอาหารไม่ได้ ไม่อร่อย หรือทานมากจนผิดปกติ ถ้ามีความกลัวมากๆ อาจใจสั่น บางคนอาจเป็นลมหมดสติก็มี

          ความกลัวเกิดจากการสร้างภาพความคิดในอดีตและอนาคตโดยผสมผสานความคิดความเชื่อในอดีตมาเป็นภาพ หรือความรู้สึกที่ทำให้ตนเองตระหนกตกใจ หรือความกลัวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายและจิตใจที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย ความกลัวช่วยให้คนเราปกป้องตนเองจากภาวะคุกคาม บางครั้งคนเรากลัวเหตุการณ์ที่ ห่างไกลจากความตายและไปติดกับดักความกลัวที่ไม่ควรกลัว จากการมีประสบการณ์ที่รุนแรงในอดีตจะกระตุ้นเตือนให้ความกลัวกลับเข้ามาอีก และยากจะควบคุมความรู้สึกนี้  

          นอกจากนี้ความกลัวยังเกิดจากความรักและความไม่สมหวังเป็นความคิดที่จิตใจเราสร้างขึ้นมาเอง ความกลัวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จิตใจอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน คนส่วนใหญ่ได้รู้จักความกลัวมาบ้าง หลายคนได้จัดการกับความกลัวมาได้ด้วยตนเอง แต่มีอีกหลายคนไม่สามารถดูแลความรู้สึกกลัวได้ เพราะความกลัวบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลและมีอาการรุนแรง เป็นโรคที่ยังต้องรับประทานยาเพื่อช่วยลดอาการดังกล่าว จำเป็นต้องปรึกษาจิตแพทย์ แต่ในบทความนี้เราจะดูแลความกลัวที่เรารับรู้ได้และพร้อมจะจัดการด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจหลังจากจัดการกับความกลัวได้แล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกกลัวเป็นความมั่นใจ การยอมรับ การเข้าใจและควบคุมอารมณ์กลัวได้ กลายเป็นความเข้มแข็งของจิตใจ ที่ยอมรับทุกอย่างตามที่มันเป็น มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน มองเห็นความกลัวเป็นโอกาสที่ตนเองได้มีโอกาสดูแลตนเอง มีความหวังที่จะทำสิ่งที่เคย กลัวไม่กล้า และเพิ่มความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น

          ฉะนั้นเรามาหาวิธีจัดการกับความกลัวไม่ให้น่ากลัวกันดีกว่าโดยเริ่มจาก

  1. ฉันไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บปวดจากความกลัว มีคนอีกหลายคนที่มีความรู้สึกกลัว
  2. เมื่อสัมผัสความรู้สึกกลัวได้แล้ว ลองหายใจเข้า หายใจออกลึกๆ แล้วถามตนเองว่า เรากลัวอะไร เรื่องราวมันผ่านไปแล้ว
  3. ความกลัวนั้น มันเป็นความวิตกกังวลที่อยู่ในอนาคต ปัจจุบันเราทำดีแล้วเรื่องราวแย่ๆ จะมาได้อย่างไร
  4. หยุดคิดถึงความกลัวนั้นทันทีโดยหันไปทำกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานและเป็นประโยชน์
  5. นึกถึงความสงบปลอดภัยในขณะปัจจุบันอย่านำความกลัวในอดีตมาทำลายความสุขที่มีอยู่
  6. ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างปกติด้วยความสุข ความมั่นใจ
  7. แผ่เมตตาให้กับตนเองและคนที่ทำให้เรารู้สึกกลัว ให้อภัยกับคนที่ทำให้เรากลัว เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้
  8. ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำหรับเราช่วยให้เราไม่ประมาท และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นแล้วจะกลัวทำไมอีก (เรื่องมันจบไปแล้ว)
  9. อยู่กับความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สงบ อิสระจาก ความรู้สึกกลัว จนรู้สึกมั่นใจ แล้วท่านจะพบว่า ความเข้มแข็งของตัวเราจะมาเมื่อความกลัวหายไป

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน: