สมาคมสายใยครอบครัว เยี่ยมชม ศูนย์จิตรักษ์ | สมาคมสายใยครอบครัว

สมาคมสายใยครอบครัว เยี่ยมชม ศูนย์จิตรักษ์

-A +A

          ช่วงนี้ หมอเบิร์ทติดภารกิจการเปิดศูนย์จิตรักษ์ จึงไม่มีเวลาที่จะนำเสนอเรื่องเล่าต่างๆ ทางกองบรรณาธิการจึงขอเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องที่สมาคมสายใยครอบครัว ได้รับโอกาสพิเศษจาก พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ในการเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ – Bangkok Mental Health Rehabilitation and Recovery Center (BMRC)" ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแนวคิดใหม่ ที่ให้บริการวินิจฉัย รักษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต ตามหลัก Recovery Oriented Services

          โดยกระบวนการรักษาจะเชื่อมโยงกับการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต ออกมาในรูปแบบกิจกรรมบำบัด ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งรูปแบบกลุ่มและการบำบัดรายบุคคล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายตรงตามความต้องการ, ความถนัดและศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถกลับคืนสู่สังคม..... ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดมีทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิตกกังวล โรคไบโพลาร์ โรคจิตเภทและผู้ใช้สารเสพติดต่างๆ ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีจิตแพทย์และบุคลากรด้านต่างๆ เป็นผู้ดูแลโปรแกรม  การบำบัด ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้ป่วยว่า ยังมีข้อบกพร่องในด้านใดหลงเหลืออยู่บ้าง ทีมบุคลากรก็จะออกแบบและพัฒนาเพื่อวัดผล ในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

          บรรยากาศภายในศูนย์ จะถูกแบ่งออกเป็นโซนและห้องต่างๆ เช่น ห้องดนตรีและศิลปะ (Recovery Room) เป็นห้องของการก่อเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์, ห้องโยคะ เพื่อรักษาความสมดุลทั้งกายและใจ, ห้องพักอารมณ์ (Quiet Room) เป็นห้องที่เงียบ สงบ อาจมีเสียงเดียวที่ได้ยิน คือ เสียงหัวใจของตัวเอง, ห้องเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤต (Special Care Unit) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด, ห้อง Mindfullness การใช้แนวคิดเรื่องสติมาปรับใช้กับสุขภาพจิต, ห้องทำอาหาร (ซึ่งวันนั้นคุณหมอเบิร์ทก็ได้ทำคุ้กกี้ สคูป ให้พวกเราได้ชิมกัน) ยังมีมุมหนังสือ, โซนในสวนร่มรื่น, ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 5 ห้อง และห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน 7 ห้อง ซึ่งทุกห้องนั้นถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก และเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่มีมุมโค้งมน, ฝักบัวอาบน้ำแบบฝังผนัง เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ รวมถึงการเลือกใช้โทนสีและการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน

          พญ.อภิสมัย ได้กล่าวระหว่างการนำเยี่ยมชมว่า การให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี้เป็น จุดแข็ง ของศูนย์จิตรักษ์ ที่ให้ความสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิตค่ะ

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน:

บุคคล/องค์กรสำคัญ: