สายใยบุญเพื่อชีวิตใหม่ | สมาคมสายใยครอบครัว

สายใยบุญเพื่อชีวิตใหม่

-A +A

 

เพื่อระดมทุนในการสร้างศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช  อย่างเป็นรูปธรรม  และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกุศล
เป็นการระดมทุนในรูปแบบ  “สายใยบุญ”  เพื่อกระตุ้นเร้าในการสร้างความสัมพันธ์บุญในเครือข่ายญาติ พี่ น้อง เพื่อนพ้อง  ของแต่ละบุคคล
เพื่อสร้างความผูกพัน  ความรัก  ความเอื้ออาทร ในครอบครัว แล้วส่งต่อให้ผู้ป่วยจิตเวช

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ค สายใยบุญ