Art For Life | สมาคมสายใยครอบครัว

Art For Life

-A +A

 

Art For Life
หัตถศิลป์ คืนสติ สร้างรายได้

ศิลปะทำมือ สร้างคุณค่าและความสุขให้ผู้ทำ

* ได้สติ  ฝึกการทำงานกับการอยู่กับปัจจุบัน
* ได้ทิ้งความคิดลบ
* ได้คิดบวก กับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
* ได้ความสุขแบบยั่งยืน

 

ถักทอ ร้อยลูกปัด
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ซุ้มสายใยครอบครัว เสถียรธรรมสถาน

 

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าสมัครพร้อมอุปกรณ์ ครั้งละ 500 บาท
ส่งใบสมัครมาได้ที่อีเมลล์  thaifamilylink@yahoo.com  / แฟกซ์  02-526-7927