มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช | สมาคมสายใยครอบครัว

มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

-A +A

 

         “การให้ ” เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
          เพราะมาจากใจที่มีเมตตา 
          ผู้ให้ย่อมเป็นสุขทันทีที่ให้ 
          เพราะสุขนั้นเกิดจากการคิดที่จะให้          

วันนี้ท่านมีโอกาสที่จะมอบความปรารถนาดีให้กับผู้ป่วยจิตเวช เพียงสะสมเงินวันละบาท!! 
เมื่อครบ 365 บาท หรือเมื่อได้จำนวนที่เหมาะสม จึงนำมาบริจาคเข้าโครงการ 
"มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นฟูชีวิตผู้ป่วยจิตเวช"

บัญชี มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี  
(ประเภท ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย 130-0-21292-6
ธนาคารกสิกร  465-2-31480-0
ธนาคารไทยพาณิชย์  382-2-29856-0
ธนาคารกรุงเทพ  188-0-79671-7
ธนาคารกรุงศรี  460-1-07249-9

ส่งใบนำฝากพร้อมระบุโครงการที่ต้องการสนับสนุนที่ thaifamilylink@yahoo.com หรือ แฟกซ์ 02-526-7927 เพื่อออกใบเสร็จ
*** หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการโอนเงินทุกครั้ง และต้องมียอดบริจาคขั้นต่ำ 1000 บาท  ***

ติดต่อ สมาคมสายใยครอบครัว
ชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา
มือถือ 089-117-5283, 086-300-6074
โทรศัพท์ 02-5287821
แฟกซ์ 02-5267927

----------- 

"New life , New hope with Amazing one baht a day"
for those who are suffering from mentally ill. 

Now, you can send your good wish to them by donating just one baht a day to support our project 
"New life, New hope with Amazing one baht a day". 

Giving brings happiness into the Giver's heart...

 

Account name: Thai Family link Foundation
Account type: Saving

  • Krung Thai Bank  1300212926 
  • Kasikornbank  4652314800
  • Siam Commercial  3822298560
  • Bangkok Bank  1880796717
  • Bank of Ayudhya  4601072499

Contact: Thai Familylink Association 
Srithanya Hospital 
E-mail.  thaifamilylink@yahoo.com
Tel 089-117-5283, 086-300-6074
Tel  02-5287821
Fax 02-5267927