ติดต่อเรา

-A +A

สมาคมสายใยครอบครัว
ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา
47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมลล์  thaifamilylink@yahoo.com
www.thaifamilylink.net

ติดต่อสมาคมสายใยครอบครัว (วันและเวลาราชการ)
มือถือ 089-117-5283, 086-300-6074
โทรศัพท์ 02-5287821
แฟกซ์ 02-5267927

ติดต่อศูนย์บริการฯ สายใยครอบครัว โทร. 094-421-6006 
ติดต่อชมรมเพื่อนไบโพลาร์ โทร. 
086-300-6079  FB: ชมรมเพื่อนไบโพลาร์ bipolar friend club
ติดต่อชมรมเพื่อนรัก (ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเภท โทร. 081-689-7087

สนับสนุนเรา


ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาคมสายใยครอบครัวได้ที่


บัญชี มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี
(ประเภท ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย 130-0-21292-6
ธนาคารกสิกร  465-2-31480-0
ธนาคารไทยพาณิชย์  382-2-29856-0
ธนาคารกรุงเทพ  188-0-79671-7
ธนาคารกรุงศรี  460-1-07249-9

ส่งใบนำฝากพร้อมระบุโครงการที่ต้องการสนับสนุนที่ thaifamilylink@yahoo.com หรือ แฟกซ์ 02-526-7927 เพื่อออกใบเสร็จ
*** หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการโอนเงินทุกครั้ง และต้องมียอดบริจาคขั้นต่ำ 1000 บาท  ***