แหล่งความช่วยเหลือ

-A +A

 

 

ศูนย์บริการ

  • โรงพยาบาลกลางวัน  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
          www.somdet.go.th/day/day_hospital.php
  • ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ  โรงพยาบาลกรุงเทพ
          www.bangkokhospital.com/BMRC/
  • New Counseling Service  available in Bangkok for individual sessions as well as family and relationship therapy. 
          www.ncs-counseling.com
  • สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย  ป้องกันการฆ่าตัวตายและคลายความทุกข์ทางใจ ดำเนินงานอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ
          http://samaritansthailand.blogspot.com/
  • ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
          http://violencecenter-dsdw.in.th
  • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
          www.dmh.go.th

 

เครือข่ายของผู้อยู่กับโรคจิตเวช

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มตะวันใหม่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กทม.
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรสาร 0-2439-0847, 0-2873-6544

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิตส่วนจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ถ.พุทธมณฑล สาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2899-9414 – 5

ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชเขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 กรุงเทพฯ  
ถ.จันทน์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสารทร กทม. 10120
โทร. 02-675-9945

 

ภาคกลาง

ชมรมกัลยาณมิตรผู้ป่วยจิตเภทศรีธัญญา รพ.ศรีธัญญา 
ร้านเพื่อน ตึกอำนวยการเดิม รพ.ศรีธัญญา 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2968-9667, 0-2525-2333 – 5

ชมรมจิตเวชนครสวรรค์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 
ต.ท่าน้ำน้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 056-267-116

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-611-702

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอำเภอบางสะพาน รพ.บางสะพาน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-691-132 - 3 ต่อ 252

 

ภาคตะวันออก

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.จิตเวชสระแก้ว 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 037-261-795 - 9

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.วัฒนานคร 
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรสาร 037-261-772 - 3

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.วังน้ำเย็น
ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 037-251-108 - 9

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.อรัญประเทศ 
ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 037-233-037

ชมรมพิทักษ์จิตรสถานีอนามัยคลองมะนาว สถานีอนามัยคลองมะนาว
สถานีอนามัยคลองมะนาว ชั้น 2 
หมู่ 9 บ้านคลองมะนาว ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-385-6271

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-217-149 , 037-216-145 - 64

ชมรมพิทักษ์จิตร รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.กบินทร์บุรี
ถ.ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 037-288-196 - 7

ภาคเหนือ

ชมรมสานสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.สวนปรุง
ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51000
โทร. 053-276-153 , 053-271-084

ชมรมสานสัมพันธ์สันกำแพง รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
สถานีอนามัยทรายมูล 
หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 053-331-362

ชมรมร่วมใจสมานจิต ต.หนองตอง จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50180

ชมรมผู้ปกครองเปี่ยมด้วยรัก รพ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-890-238 - 44 ต่อ 3112

ชมรมจิตอาสา รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

ชมรมอุตรดิตถ์มิตรสัมพันธ์ รพ.อุตรดิตถ์ 
ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-411-064

ชมรมปากแควสัมพันธ์ สอ.ตำบลปากแคว จ.สุโขทัย
สถานีอนามัยตำบลปากแคว 
ต.ปากแคว อ.ปากแคว จ.สุโขทัย 64000
โทร. 055-645-197

ชมรมบางระกำรวมใจ รพ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 055-371-168

ชมรมสายใยน้ำใจแพร่ รพ.แพร่ 
แผนกจิตเวช รพ.แพร่ 
ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 054-533-500 ต่อ 1801

ชมรมสายใยดวงใจน่าน รพ.น่าน
ตึกวันน่านสันติสุข รพ.น่าน 
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 054-771-620 - 3 ต่อ 3133 , 3298

 

ภาคอีสาน

ชมรมแสงสว่างแห่งดวงใจ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรสาร 044-342-677

ชมรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำวัดห้วยพรหม
จ.นครราชสีมา

ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30307
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-796-5831

ชมรมสายใยสัมพันธ์ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ จ.เลย
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 042-814-891

ชมรมพุทธรักษา  รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โทร. 042-891-276 , 042-891-314

ชมรมห้อมจิตร่วมใจ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม
ถ.นครพนม - ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042-593-103 - 7

ชมรมสายใยสัมพันธ์ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-227-422 ต่อ 2313

ชมรมเอื้ออาทรพัฒนาส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์
จ.อุบลราชธานี

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-312-550 , 045-281-045

ภาคใต้

ชมรมญาติมิตรสัมพันธ์ รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077-240-566

ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ์ ม.สงขลาราชนครินทร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาราชนครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-323-202

ชมรมรุ่งอรุณสัมพันธ์ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-324-868 - 9 ต่อ 209 , 219