เข็มบ่งเสี้ยน | สมาคมสายใยครอบครัว

เข็มบ่งเสี้ยน

-A +A

หนังสือ

เข็มบ่งเสี้ยน

ปกหลัง

"ต้องหาช่องทางของประตูใจ ไปสู่สิ่งที่ซ่อนลึก อยู่ในจิตใต้สำนึก"

การบอกเล่าประสบการณ์การทำงานจิตบำบัดในแนวซาเทียร์ ที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผนวกกับแนวความคิดของคุณหมอที่มีว่า “เข็มนั้นวางลงบนผิวเนื้อ บ่งลงไปแม้จะเจ็บ...ก็มั่นใจว่า เสี้ยนจะหลุด”

รายละเอียด เขียนโดย พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์
จัดพิมพ์โดย สมาคมสายใยครอบครัว
จำนวน 120 หน้า
ราคา **หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย**
เล่มละ 200 บาท 

ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 40 บาท (ซื้อมากกว่า 1 เล่ม เพิ่มค่าส่งเล่มละ 15 บาท)
รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนการสร้างศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช  อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
วิธีการสั่งซื้อ
 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี สมาคมสายใยครอบครัว(เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช)
  เลขที่ 579 002 1263 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสนง.กพ.
 2. ส่งใบนำฝากมาที่อีเมล thaifamilylink@yahoo.com 
  หรือ แฟกซ์ 02-526-7927
  หรือ ส่งจดหมายมาที่ "สมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000"
  พร้อมแจ้งรายการสินค้า /ชื่อ+ที่อยู่จัดส่ง /เบอร์โทรติดต่อ

หมายเหตุ: ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน จากที่เอกสารครบ ได้หนังสือแน่นอน

>> ดูหนังสือและสื่ออื่นๆ