Hold on Together คนใกล้ตัวช่วยได้ | สมาคมสายใยครอบครัว

Hold on Together คนใกล้ตัวช่วยได้

-A +A

*** ปิดรับการสำรองที่นั่ง ***

 

*** ปิดรับการสำรองที่นั่ง ***

Hold on Together คนใกล้ตัวช่วยได้
โรคซึมเศร้า ภัยเงียบใกล้ตัว ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00-16.30น.
ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


เธอไม่ได้เดินอยู่คนเดียว
จับมือฉันแล้วเดินไปด้วยกันนะ


         โรคซึมเศร้าŽ เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และยังเป็นภัยเงียบที่คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ก็สามารถป้องกันและรักษาได้ โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสุขภาพของประชากรทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย และยังพบว่า ผู้หญิงเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า แต่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ถ้าหากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะมีการป่วยซ้ำและเป็นเรื้อรัง อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย และก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก (www.thaidepression.com - แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า)
         ชมรมส่องแสง การรวมกลุ่มของผู้ที่มีประสบการณ์กับโรคซึมเศร้า พร้อมที่จะเดินเคียงข้าง “เพื่อนร่วมทาง”Žด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า และ สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคซึมเศร้าและผู้ดูแล อีกทั้งนักวิชาชีพด้านจิตเวช เพื่อร่วมเดินไปด้วยกันในการตืนสู่สุขภาวะ เนื่องใน “วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)” 10 ตุลาคมของทุกปี กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO)
         ชมรมส่องแสง สมาคมสายใยครอบครัว ได้ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรารถนาจะให้ทุกคนมีความสุข จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “โรคซึมเศร้า ภัยเงียบใกล้ตัว ครั้งที่ 2 – คนใกล้ตัวช่วยได้ Hold on Together” ในวันและเวล” ดังกล่าว


เงื่อนไขในการพิจารณาผู้เข้าฟังการบรรยาย
ในวันจัดงาน จะไม่เปิดรับหน้างาน

กลุ่มที่ 1    ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคซึมเศร้า และ ผู้ดูแล
        เพียงแจ้งชื่อสถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการอยู่
        ***กลุ่มนี้ จะได้รับการพิจารณาให้เข้าฟังการบรรยาย ก่อนกลุ่มอื่น

กลุ่มที่ 2    นักวิชาชีพด้านจิตเวช
        เพียงแจ้งชื่อหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
        ***กลุ่มนี้ จะเปิดรับจำนวนหนึ่ง 1 สาย ต่อ 1 ที่นั่ง

ทั้ง 2 กลุ่ม สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ย. 60
ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสำรองที่นั่งสำหรับผู้สนใจ
กรณีถ้ายังมีที่ว่าง จะเปิดให้ผู้สนใจ โทร.สำรองที่นั่งได้ ในวันที่ 2-3 ต.ค. 60
1 สาย ต่อ 1 ที่นั่ง งดการสำรองเผื่อคนอื่น

หมายเลขโทรศัพท์ 02 528-7821 (หมายเลขเดียว) จันทร์ถึงศุกร์ 10.00 – 16.00 น.
ไม่รับสำรองที่นั่งด้วยการฝากข้อความ

www.thaifamilylink.net

-----------------------------

กำหนดการงาน
    08.00 - 09.00 น.    ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
    09.00 - 09.30 น.    พิธีเปิด
    09.30 - 10.30 น.    หัวข้อการบรรยาย “ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้า”
        วิทยากร: นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์
    10.30 - 10.35 น.    พัก แวะพูดคุยกับบูธต่างๆ ด้านจิตเวช และ จิตวิทยา
    10.35 - 12.00 น.    หัวข้อการเสวนา
        “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและอยู่อย่างไรเมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า”
        วิทยากร: นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์
        ผู้ดำเนินรายการ:    ดร.ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน
                        นางสาวปริญดา  วิรานุวัตร
    12.00 - 13.00 น.    พักเที่ยง พร้อมชมการแสดงดนตรีของสมาชิกชมรมส่องแสง
    13.00 - 14.00 น.    การเสวนา
        เรื่อง “การสนับสนุนของเพื่อร่วมทางตามแนวคิด Peer Support”
        โดย ผู้มีประสบการณ์ตรง - เพื่อนร่วมทาง
        ผู้ดำเนินรายการ:    นางสาวพรพนัส หลวงเรือง นางสาววิภา กรรณสูต
    14.00 - 15.00 น.    การเสวนา
        เรื่อง “การบริการทางจิตเวชตามแนวคิด Recovery Oriented Service”
        โดย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นักจิตวิทยาคลินิก รพ.ศรีธัญญา
        ผู้ดำเนินรายการ:    นางสาวพรพนัส หลวงเรือง  นางสาววิภา กรรณสูต
    15.00 - 15.05 น.    พัก แวะพูดคุยกับบูธต่างๆ ด้านจิตเวช และ จิตวิทยา
    15.05 - 16.30 น.    เสวนา เรื่อง “คนใกล้ตัวช่วยได้อย่างไร”
        วิทยากร:     ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง นักกิจกรรมบำบัด
        และอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
        ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์: ผู้มีประสบการณ์กับโรคซึมเศร้า
        และ ผู้ดูแล
        ผู้ดำเนินรายการ:    ดร.ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน  นางสาวปริญดา วิรานุวัตร

        ปิดท้ายช่วงเสวนากับกิจกรรม “บำบัดความซึมเศร้า”
        วิทยากร:     ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง นักกิจกรรมบำบัด
        และอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล