กิจกรรมล่าสุด

-A +A

งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาคีเครือข่าย มุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1
"การนำพาจิตเวชไปสู่ทางสว่าง"
วันที่ 4-5 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
>> กำหนดการ

You only live ONCE
กิจกรรมเนื่องใน "วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก"
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
**ปิดรับสมัครแล้วค่ะ**
>> กำหนดการ