ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สายใยครอบครัว

-A +A

สำหรับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
     ขอเชิญผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชที่กำลังเตรียมตัวคืนสู่สังคม มารับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ที่สมาคมสายใยครอบครัว ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอ่านพัฒนาการคิด การเรียนภาษาอังกฤษ การวาดภาพ การออกกำลังกายประจำวัน กายใจสดใส กิจกรรมสร้างสุข และกิจกรรมสนุกๆ เช่นร้องเพลงคาราโอเกะ การเล่นเกม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว ๐๙๔-๔๒๑-๖๐๐๖

     ชีวิตกับโรคจิตเวชไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยว สู้อยู่ลำพัง ขอเชิญชวนผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ เข้าชมรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้สร้างสรรค์การเดินทางที่มีความหมายร่วมกัน

 

สำหรับผู้ดูแลคนพิการทางจิต
     ถ้าคุณคือผู้ดูแลคนพิการทางจิต กำลังอยากเรียนรู้ แนวทางการสนับสนุนคนที่คุณรัก และกำลังต้องการฟื้นสุขภาวะของตนเอง ขอเขิญมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สมาคมสายใยครอบครัว วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับจำนวนจำกัด ๒๐ คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว ๐๙๔-๔๒๑-๖๐๐๖

ติดต่อศูนย์บริการคนพิการทางจิต โทร. 094-421-6006 
>> แผนที่