ศูนย์บริการฯ สายใยครอบครัว

-A +A

การคืนสู่สุขภาวะเป็นไปได้... Recovery is Possible!

ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว

รับสมัครคนมีบัตรคนพิการ คนที่ต้องการและอยู่ในเกณฑ์ทำบัตร คนที่อยู่กับโรคจิตเวช ผู้ป่วยและผู้ดูแล รับบริการพัฒนาสุขภาวะ เช่น อ่านเพื่อพัฒนาการคิด ศิลปบำบัด ดนตรีและขับร้อง ภาษาอังกฤษ ออกกำลังกาย การดูแลตนเองและทักษะชีวิต การสื่อสาร กิจกรรมสร้างสุข สิทธิและการเป็นพลเมือง พลังชีวิตตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งภายในตน การหางานและการทำงาน ร่วมกลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายกัน

สนใจติดต่อด่วนที่ 0839057833, 0944216006
ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัว ตึกกายภาพบำบัดชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ปากทางกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี