“ความเชื่อ” ชนะทุกสิ่ง | สมาคมสายใยครอบครัว

“ความเชื่อ” ชนะทุกสิ่ง

-A +A

ผมนั่งฟังเพลงขอวงบอดี้สแลม ที่สั่งให้ฉันไปต่อ คือ ความเชื่อเท่านั้น ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไหร่ก็มันไปไม่ถึง เพลงนี้ชื่อเพลงความเชื่อครับ ฟังแล้วได้อารมณ์จริงๆ ความเชื่อ คือพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าคนที่ขาดความเชื่อไร้พลังชีวิตจริงๆ เหมือนร่างไร้วิญญาณ และ ชีวิตไร้คุณค่า

          มีผู้สำเร็จท่านหนึ่งกล่าวว่า รู้ไม่มีพลัง เชื่อมีพลัง

          ผมอยากเปรียบเทียบคน 2 คนที่มีความรู้เหมือนกันแต่ความเชื่อต่างกัน ผลลัพธ์ต่างกันครับ
          นายแพทย์ 2 ท่านรักษาคนป่วย โรคมะเร็ง 2 คน ท่านแรกเชื่อว่า คนป่วยที่มารักษากับท่านจะหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แพทย์อีกท่านเชื่อว่า คนป่วยหรือคนไข้ของท่านไม่รอดแน่ ต่อให้แพทย์ท่านนี้จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากมาย ท่านก็ไม่สามารถนำความรู้ความสามารถออกมาทุ่มเทในการรักษา

          ผมรู้จักแพทย์ท่านหนึ่งชื่อ นพ.ธีรวุตติ์ สุทธนะ ท่านปรากฏตัวในเฟสบุ๊คนำเสนอความเชื่อของท่านว่า การมองความเชื่อมั่นของผู้รักษามีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย

          ท่านว่า ความเชื่อ คือ ความคิดบวกอารมณ์ ซึ่งเสมือนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่เราต้องการ สุขภาพ เงินทอง ความสำเร็จ ความสัมพันธ์ ถ้าเราเชื่อมั่น เราก็จะได้สิ่งนั้น

          ความเชื่อชนะทุกสิ่ง

          นายแพทย์ท่านนี้พบว่า คนไข้โรคเรื้อรังที่ป่วย มะเร็ง ความดัน หัวใจ เบาหวาน ที่มารับการรักษาล้วนมาด้วยสาเหตุ จากรากปัญหาทางอารมณ์ หากคนไข้ค้นพบตัวเองว่า จิตใต้สำนึกมีเรื่องราวทุกข์ใจอะไรที่นำพาอารมณ์โกรธ เกลียด กลัว กังวล อัดแน่นไว้ภายใน จากความเชื่อที่ผิด และพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลดปล่อยอารมณ์ที่กักขังตัวเองอยู่ในสภาวะเดิมๆ ยอมรับความจริงต่างๆ เปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆ โรคต่างๆ ก็จะบรรเทาเบาบางจนกระทั่งหายขาด

          ท่านบอกว่า จิตใจและร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

          ผมเองมีความเชื่อว่า สิ่งที่ผมเชื่อ สิ่งที่ผมทำ สิ่งที่ผมฝัน อยู่ในหลักการที่ถูกต้อง ย่อมสำเร็จแน่นอน ด้วยความเชื่อนี้ทำให้ผมมีพลังที่จะถ่ายทอดความเชื่อของผมสู่ผู้คนรอบข้าง และเมื่อคนรุ่นต่อไปเชื่อผม ผมสำเร็จแล้วครับ 
          ความเชื่อชนะทุกสิ่ง

            ก้าวต่อไปนะครับ

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน: