ชมรมเพื่อนรัก

-A +A

 

 

 

ถ้าคุณมีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเภท
เรา คือ "เพื่อน"

 

พบกันทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา 13:00-15:00 น.
ณ สมาคมสายใยครอบครัว ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 
โรงพยาบาลศรีธัญญา [ติดต่อเรา / แผนที่]

วัตถุประสงค์
1 ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่กับโรคจิตเภทได้รวมตัวเป็นเครือข่ายสนับสนุนกัน
2 ส่งเสริมให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และรับมือกับโรคได้ดีขึ้น
3 ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นปากเป็นเสียงเพื่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง
4 ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันเพิ่มพูนการตระหนักรู้ในเรื่องโรคจิตเภทแก่สังคม 

 

ติดต่อชมรมเพื่อนรัก (ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเภท โทร. 081-689-7087

>> แผนที่ <<