หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล | สมาคมสายใยครอบครัว

หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล

-A +A

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร
"เสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล "

การอบรมสำหรับผู้ดูแลที่อยู่กับโรคจิตเวช เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว และโรคซึมเศร้า

อบรมโดยผู้ดูแลซึ่งมีประสบการณ์ตรง เป็นหลักสูตรเดียวกับ Caregivers Alliance limited - Singapore

มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้ 

  • โรคจิตเวชกับการจัดการภาวะวิกฤติ
  • การสื่อสาร
  • สมองและยารักษาโรคจิตเวช
  • หน้าที่ดูแลตนเอง
  • ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคืนสู่สุขภาวะ
  • ความเข้าอกเข้าใจ
  • การเป็นปากเป็นเสียง

เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อดูแลคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

รุ่นสาม วันที่ 7 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2560
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย เมืองทองธานี

ค่าสมัคร 1000 บาท
รับสมัครแล้ววันนี้ สนใจติดต่อ 064-258-9903