การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว

-A +A

 

 

          ถ้า คุณหรือคนที่คุณรักได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวช
          ถ้า คุณกำลังทุกข์ใจ เสียใจ กังวล สับสน กลัว และอ่อนล้าจากประสบการณ์กับโรคจิตเวช
          ถ้า คุณกำลังเสาะแสวงหาทางออก ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และการสนับสนุน เพื่อรับมือกับสถานการณ์อันเป็นผลจากโรคจิตเวช
          การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัวอาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ!

          "หลักสูตรสายใยครอบครัว" มุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้อยู่กับโรคจิตเวช เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากร ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีในสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคจิตเวช การบำบัดรักษา ทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน การรับมือกับภาวะวิกฤต การดูแลตนเอง การหายป่วย และการรักษาสิทธิแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

 

  

 เนื้อหาการอบรมดังนี้

บทที่ 1
ทำความเข้าใจกับโรคจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเวชรุนแรง 3 โรค คือโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคอารมณ์สองขั้ว
บทที่ 2
เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ป่วย และฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เข้าใจกันดียิ่งขึ้น
บทที่ 3
ความรู้เรื่องยาจิตเวช และการช่วยให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรับประทานยา เพราะยาจิตเวชเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดรักษา
บทที่ 4
การจัดการกับภาวะวิกฤติ ตั้งแต่ป้องกัน, การแก้ไขสถานการณ์ และการรับมือเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้ว
บทที่ 5
การดูแลตนเองและการสร้างชีวิตของตนขึ้นใหม่สำหรับผู้ดูแล เพราะผู้ดูแลมิใช่ต้องดูแลเฉพาะผู้ป่วย แต่ยังต้องดูแลตนเองให้ดีอีกด้วย
บทที่ 6
การหายป่วย ความคาดหวังและปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
บทที่ 7
สิทธิและการเป็นปากเป็นเสียงของผู้อยู่กับโรคจิตเวช ให้ความรู้ และเสริมพลังให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ยืนหยัดเพื่อสิทธิของตน
บทที่ 8
ก้าวต่อไป เป็นการย้อนพิจารณาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ลองนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา และมองไปข้างหน้าเพื่อจังหวะก้าวที่มั่นคง

 

การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว


รุ่นที่ 46: วันที่ 5 ตค -30 พย 2562

ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00น. (ทั้งหมด 8 ครั้ง)
ณ สมาคมสายใยครอบครัว รพ.ศรีธัญญา
ค่าสมัคร ผู้มีประสบการณ์ตรง/ผู้ดูแลท่านละ 600 บาท ผู้สนใจท่านละ 1000 บาท 
(ครอบครัวเดียวกัน คนละ 500 มาเกินสองคนก็คนละ 500)

วิธีการสมัคร
  1. กรอกใบสมัคร  >> คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
    ชื่อบัญชี สมาคมสายใยครอบครัว สาขาติวานนท์3
    เลขที่บัญชี 130-0-06555-9 ประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์  
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินมาพร้อมกันที่ thaifamilylink@yahoo.com
สมัครรับข่าวสาร ต้องการรับข่าวสารการอบรมครั้งต่อๆ ไปของสมาคม
กรุณากรอกข้อมูลที่นี่ 
>> สมัครรับข่าวสาร