หนังสือ / สื่อสร้างสรรค์

-A +A

 

หนังสือ
การเดินทางออกจากการเป็นบ้า
บันทึกประสบการณ์จริงของผู้ป่วยโรคจิตเภท
หนังสือ
คนสองขั้ว

คู่มือสำหรับผู้เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว
หนังสือ
เข็มบ่งเสี้ยน
ประสบการณ์การทำงานจิตบำบัดในแนวซาเทียร์ 
   
รวมบทกวี Butterfly
หนังสือ
ไมโครชิปลับในสมอง
คู่มือสำหรับผู้ที่กำลังประสบกับโรคจิต
(จำนวนจำกัด)
หนังสือ
รสชาติของชีวิต (ส่วนหน้า)
โรคอารมณ์สองขั้ว (ส่วนหลัง)
 
คู่มือสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตกับโรคอารมณ์สองขั้ว
   
 หนังสือ
เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง
โดย ดาวเดียวดาย
   

 

 

ดาวน์โหลด

*** หน่วยงานใดต้องการหนังสือคู่มือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมสายใยครอบครัว โทร. 02-528-7800 ต่อ 57254, 02-528-7821

คู่มือสำหรับพี่น้องของ
ผู้ป่วยจิตเวช
(ดาวน์โหลด pdf)

ต้องการฉบับพิมพ์ติดต่อได้ที่สมาคมฯ

คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตกับ
โรคซึมเศร้า
(ดาวน์โหลด pdf)

ต้องการฉบับพิมพ์ติดต่อได้ที่สมาคมฯ

Joe's Diary
บันทึกประจำวันของโจ
(ดาวน์โหลด pdf)

คู่มือฉบับพิมพ์หมดแล้ว

แนวทางสำหรับ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
(ดาวน์โหลด pdf)

คู่มือฉบับพิมพ์หมดแล้ว

คู่มือดำเนินชีวิตกับโรคจิตเวช
การดูแลรักษาตนเอง
(ดาวน์โหลด pdf)

คู่มือฉบับพิมพ์หมดแล้ว

 

 

คู่มือดำเนินชีวิตกับโรคจิตเวช
จิตเวชในภาษาชาวบ้าน
(ดาวน์โหลด pdf)

คู่มือฉบับพิมพ์หมดแล้ว

หนังสือ
BIPOLAR BOS
จากความมืดสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
(ดาวน์โหลด pdf)

ต้องการฉบับพิมพ์ติดต่อได้ที่สมาคมฯ

 

คู่มือสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตกับ
โรคอารมณ์สองขั้ว
(ดาวน์โหลด pdf)

ต้องการฉบับพิมพ์ติดต่อได้ที่สมาคมฯ

 

 

สื่อสร้างสรรค์