แนะนำ “ชมรมส่องแสง” | สมาคมสายใยครอบครัว

แนะนำ “ชมรมส่องแสง”

-A +A

           ชมรมส่องแสง (เดิมชื่อชมรมผู้เอาชนะโรคซึมเศร้า) เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคจิตเวชอื่นๆ ที่มีช่วงอาการของความซึมเศร้า และผู้สนใจที่อยากมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีประธานชมรม คือ คุณดาราสเตลล่า ศรีสังคมกิจกรรมกลุ่มจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่สมาคมสายใยครอบครัว

           วัตถุประสงค์ของชมรม คือ ให้ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า และการคืนสู่สุขภาวะโดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง มาบรรยายตามหลักเพื่อนช่วยเพื่อนหรือ Peer support ให้สมาชิกเข้าใจโรคจิตเวชมากขึ้น ทั้งสามารถซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ อีกช่วงหนึ่งของกิจกรรมกลุ่ม คือ สุนทรียสนทนาซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนา สมาชิกมีความสุขที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว หรืออาจจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น อ่านหนังสือ ทำอาหาร โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมะสม

           สิ่งที่ฉันได้รับจากชมรมส่องแสงนั้นมากมายเหลือเกิน เพื่อนๆ สมาชิกเสริมสร้างพลังกายพลังใจยามที่ประสบปัญหาต่างๆ เพื่อนๆ พี่ๆ รับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจฉันค้นพบทางออกของชีวิต ในบางครั้งเปรียบเสมือนเพื่อนๆ เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราออกมา สิ่งที่ฉันเห็น คือ ความป่วยของเพื่อน และฉันก็คิดว่า เพื่อนๆ ก็เห็นความป่วยของฉันเช่นกัน ทว่าหากเป็นสังคมภายนอกผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องโรคจิตเวช เขาอาจไม่เข้าใจพวกเรา รังเกียจและดูถูกดูแคลน ในทางตรงกันข้ามชมรมส่องแสงของเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเห็นอกเห็นใจ ฉันรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ในชมรมนี้ ฉันเชื่อว่า พวกเราจะร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แก่กันจับมือก้าวไปด้วยกันถึงแม้จะเป็นสังคมเล็กๆ ก็ตาม

           ปัจจุบันชมรมส่องแสงมีสมาชิกที่รวมกลุ่มกันประมาณ 20 คนมีไลน์กลุ่มที่ชื่อว่า  Shinning club ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมส่องแสง หรือสมัครเข้ากลุ่มไลน์  Shinning club ให้ติดต่อได้ที่ คุณดาราเสตลล่า ศรีสังคม (ประธานชมรมส่องแสง) โดยฝากข้อมูลชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่สำนักงาน

           ชมรมส่องแสง สมาคมสายใยครอบครัว ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

           โทร. 02-528-7821, 02-528-7800 ต่อ57254 ,
           089-117-5283 , 086-300-6074 (วันและเวลาราชการ)
           แฟกซ์  02-526-7927

           มาเป็นเพื่อนกันนะคะ

           ต่ายเองค่ะ

 

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน: