ประชาสัมพันธ์

 
Car & Bike Green Family Touring
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
หลักสูตรสายใยครอบครัว
รุ่นที่ 40: วันที่ 7 ตค - 25 พย 60
บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว
ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชชมรมส่องแสง
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ชมรมเพื่อนรัก
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน


ชมรมเพื่อนไบโพลาร์
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน


หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล
รุ่นสาม วันที่ 7 ตค - 25 พย 60

ศูนย์เสริมสร้างชีวิต
Living Recovery Center
 โครงการสายใยสู่ชุมชน
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคจิตเวช

 

บทความย้อนหลัง

Subscribe to สมาคมสายใยครอบครัว RSS