เรียนรู้ด้วยกัน เติบโตด้วยกัน

ศูนย์บริการฯ สายใยครอบครัว รับสมัครผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชที่อาการทุเลา และอยากเตรียมตัวออกไปเรียนหรือทำงาน อยากสร้างชีวิตให้มีความหมาย 

หลักสูตรเสริมพลังชีวิตและสร้างความเข้มแข็งภายในตน 3 เดือน 
กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

หัวข้อการเรียนรู้ (ทุกวันจันทร์-ศุุกร์)

 • การจัดการความเจ็บป่วยและคืนสู่สุขภาวะ (Illness Management and Recovery - IMR) 
 • กิจกรรมสร้างสุข (Self-care & Personality)
 • ดนตรีและขับร้อง 
 • ศิลปะแห่งความหวัง (Art for Hope)
 • ชมรมหนอนตัวเล็ก อ่าน คิด เขียน
 • สิทธิและการเป็นพลเมือง 
 • การสื่อสาร 
 • ภาษาอังกฤษ (English is fun)
 • การฝีมือและคอมพิวเตอร์
 • การดูแลตนเองและทักษะชีวิต (Living skill)
 • ออกกำลังกาย

เชิญติดต่อเข้ามาคุยกันนะคะ  087-679-7473 (คุณวิน)
083-905-7833 (ป้าคิม)

ประชาสัมพันธ์

 
สำหรับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
**กำลังเปิดรับสมัคร** กพ-เมย 61
หลักสูตรสายใยครอบครัว
รุ่นที่ 41: วันที่ 3 กพ - 24 มีค 61
 บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว
ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชชมรมส่องแสง
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ชมรมเพื่อนรัก
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน


ชมรมเพื่อนไบโพลาร์
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน


 
หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล
รุ่นสาม วันที่ 7 ตค - 25 พย 60

ศูนย์เสริมสร้างชีวิต
Living Recovery Center
 

 

บทความย้อนหลัง

Subscribe to สมาคมสายใยครอบครัว RSS