ประชาสัมพันธ์

 
สำหรับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
กรกฎาคม-กันยายน 2562
หลักสูตรสายใยครอบครัว
รุ่นที่ 46: วันที่ 5 ตค -30 พย 2562
 บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว
ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชชมรมส่องแสง
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ชมรมเพื่อนรัก
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน


ชมรมเพื่อนไบโพลาร์
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน


 
หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล

ศูนย์เสริมสร้างชีวิต
Living Recovery Center
 

 

บทความย้อนหลัง

Subscribe to สมาคมสายใยครอบครัว RSS