ประชาสัมพันธ์

 
สำหรับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
เชิญรับบริการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
สำหรับผู้ดูแลคนพิการทางจิต
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 (รับ 20 คน)
หลักสูตรสายใยครอบครัว
รุ่นที่ 40: วันที่ 7 ตค - 25 พย 60

บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว รุ่นที่ 6
สมัครภายในกรกฎาคม 2560

เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนชมรมส่องแสง
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ชมรมเพื่อนรัก
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน


ชมรมเพื่อนไบโพลาร์
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน


หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล
รุ่นสาม วันที่ 7 ตค - 25 พย 60

ศูนย์เสริมสร้างชีวิต
Living Recovery Center
 โครงการสายใยสู่ชุมชน
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคจิตเวช

 

บทความย้อนหลัง

Subscribe to สมาคมสายใยครอบครัว RSS