สมาคมสายใยครอบครัว | Thai Familylink Association

ประชาสัมพันธ์

 
สำหรับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
สิงหาคม-ตุลาคม 2561
หลักสูตรสายใยครอบครัว
รุ่นที่ 43: วันที่ 6 ตค -24 พย 61
 บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว
ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชชมรมส่องแสง
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ชมรมเพื่อนรัก
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน


ชมรมเพื่อนไบโพลาร์
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน


 
หลักสูตรเสริมพลังจากผู้ดูแลสู่ผู้ดูแล
รุ่นสาม วันที่ 7 ตค - 25 พย 60

ศูนย์เสริมสร้างชีวิต
Living Recovery Center
 

 

บทความย้อนหลัง

Subscribe to สมาคมสายใยครอบครัว RSS