Month: September 2018

คุณอยากจะผลิบานแบบไหน? เพื่อนรักของผม

คุณอยากจะผลิบานแบบไหน เพื่อนรักของผม

เพื่อนรักของผม เพื่อนรักของผม ผมอยากจะเล่าเรื่องให้คุณฟังสักเรื่อง ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง คุณไม่รู้จักเขาและคงจะไม่มีวันรู้จักเขา ไม่เช่นนั้นผมคงไม่เล่าให้คุณฟัง เขาเป็นเพื่อนรักของผม และผมรักเขามาก ผมจึงพูดถึงเขาด้วยเจตนาดี   แต่เพื่อนผมมีปัญหากับใครๆ แทบทุกคน ทุกอย่างเริ่มขึ้นได้อย่างไร ก็เริ่มจากลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของเขา คือเขารักผู้คน เขาพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้อย่างง่ายดาย เขาเป็นเพื่อนได้กับทุกกลุ่ม เขาใจกว้าง และอยากช่วยเหลือคนอื่น เขาเป็นเพียงคนคนหนึ่ง ซึ่งรักและเสาะหาทางช่วยผู้คน เขาช่วยเหลือใครๆ มาแล้วมากมาย   แต่หลายครั้งที่นิสัยนี้ทำให้เขามีปัญหา ตอนที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากและไม่ได้ระวัง เพื่อนผมมักจะพูดหลายสิ่งที่ไม่ควรพูด เขาจะแสดงข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อผู้คน แล้วพวกที่ไม่รู้จักเขาอย่างผม หรือไม่ได้รักเขาอย่างผม ก็จะคิดว่าเขาแปลกพิกล คิดว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วตอนนี้นิสัยดีของเขาก็กลายเป็นอุปสรรคของเขาเอง ส่วนที่ดีของบุคลิกส่งผลร้ายแก่เขา และเขาอาจทำให้คนอื่นบาดหมางใจ   ผมรักเพื่อนผม เราเป็นเพื่อนกันมากว่าสามสิบปีแล้ว…

Read More »

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว ในคนปกติก็ต้องมีการขึ้นลงของอารมณ์ มากบ้างน้อยบ้างตามนิสัย แล้วเมื่อไหร่จึงเรียกว่าผิดปกติหรือเป็นโรค การจะบอกว่าป่วยแน่นอนต้องใช้เกณฑ์การวินิจฉัยจากแพทย์ แต่คนทั่วไปควรนึกถึงโรคอารมณ์สองขั้วและไปปรึกษาแพทย์เมื่อ มีการขึ้นลงของอารมณ์มากกว่าคนทั่วไป หรือมากกว่าปกติของคนนั้น เป็นเวลาติดต่อกันนาน 4-7 วัน มีความผิดปกติของการกินการนอนร่วมด้วย เกิดผลกระทบต่อการทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง   โรคอารมณ์สองขั้วเป็นความผิดปกติทางสมอง มิได้เกิดจากจิตใจอ่อนแอหรือคิดมาก พบอาการครั้งแรกในช่วงวัยรุ่น 15-24 ปี ในวัยรุ่นระยะแรกผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการโรคจิตเหมือนกับเป็นโรคจิตเภทได้ พบว่าเมื่อติดตามเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยตอนแรกว่าเป็นโรคจิตเภทไปร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีอาการของโรคที่แท้จริงคือ โรคอารมณ์สองขั้วตามมาภายหลัง  ผู้สูงอายุจะมีอัตราการพบโรคนี้ต่ำกว่าในวัยหนุ่มสาว 1.4 เท่า หญิงและชายมีโอกาสพบเท่ากันที่ร้อยละ 1 ปัจจุบันคาดว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไบโพลาร์อย่างน้อย 1 ล้านคน  ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคอารมณ์สองขั้วทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอันดับ 6 ของโลก…

Read More »

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก             จากผลสำรวจในเรื่องคุณภาพชีวิตจองผู้คนจาก 96 ประเทศทั่วโลก ค้นพบว่า ประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตอยู่ของผู้สูงวัย ได้แก่ นอเวย์ โดยผลสำรวจชิ้นนี้เป็นของ Help Age International ที่ถูกนำมาเผยแพร่เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุสากล” สำหรับผลสำรวจชิ้นนี้ จะทำการตรวจสอบว่ามีที่ไหนบ้าง ที่มีความเมหาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้รายงายยังได้ระบุด้วยว่า อีก 30 ปีข้างหน้า หรือในปี 2593 ประชากรทั่วโลกในวัย 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มจำนวนกว่า 21% จากจำนวนประชาการทั้งหมด “ผลสำรวจชิ้นนี้ วัดความน่าอยู่อาศัยจากดัชนี 4 ด้าน…

Read More »

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง ผลงานวิจัยของ Dr. James McNulty ว่าที่นักจิตวิทยา จาก Florida State University ในประเทศสหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชีวิตคู่หลังแต่งงานใหม่จำนวน 135 คู่ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25-26 ปี และมีรายได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1400000 บาทต่อปี ผลงานวิจัยชิ้นนี้เน้นไปในเรื่อง “ชีวิตคู่แต่งงาน ควรคาดหวังชีวิตหลังแต่งงานให้น้อยลงหรือไม่?” ซึ่งผลวิจัยชิ้นนี้ ถูกตีพิมพ์ลงในวารวิทยาศาสตร์ Personality and Social Psychology Bulletin โดยมีเนื้อหาระบุว่า คู่แต่งงานที่คาดหวังถึงชีวิตคู่ของตนไว้สูง จะทำให้รู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงาน ผิดกับผู้ที่คาดหวังปานกลางถึงน้อย ที่พบว่ามีความสุขมากกว่าอย่างชัดเจน ตั้งความคาดหวังไว้ต่ำมากเท่าไร…

Read More »