งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

ผลงานวิจัยของ Dr. James McNulty ว่าที่นักจิตวิทยา จาก Florida State University ในประเทศสหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชีวิตคู่หลังแต่งงานใหม่จำนวน 135 คู่ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25-26 ปี และมีรายได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1400000 บาทต่อปี

ผลงานวิจัยชิ้นนี้เน้นไปในเรื่อง “ชีวิตคู่แต่งงาน ควรคาดหวังชีวิตหลังแต่งงานให้น้อยลงหรือไม่?” ซึ่งผลวิจัยชิ้นนี้ ถูกตีพิมพ์ลงในวารวิทยาศาสตร์ Personality and Social Psychology Bulletin โดยมีเนื้อหาระบุว่า คู่แต่งงานที่คาดหวังถึงชีวิตคู่ของตนไว้สูง จะทำให้รู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงาน ผิดกับผู้ที่คาดหวังปานกลางถึงน้อย ที่พบว่ามีความสุขมากกว่าอย่างชัดเจน

ตั้งความคาดหวังไว้ต่ำมากเท่าไร โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

Dr. James McNulty สรุปว่า หากคู่แต่งงานไหน มีความกล้าที่จะพูดคุยถึงปัญหาของตนแบบตรง ๆ จะส่งผลให้ทั้งสองคนรู้สึกดีและมีความสุขต่อชีวิตคู่มากกว่า ส่วนคู่แต่งงานที่ไม่กล้าพูดคุยกันโดยตรง ความสุขจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ ตามวันเวลาที่ผ่านไป

เมื่อเวลาผ่านไปนานมากขึ้น ก็จะนำไปสู่การเกิด “ความก้าวร้าวภายใน” โดยอาการนี้จะแสดงออกมาภายนอก เหมือนกับเวลาหมดความอดทนและระเบิดอารมณ์ออกมา ซึ่งถือเป็นการบันดาลโทสะที่ไม่ส่งผลดีอะไรต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ เพราะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลย

“ความก้าวร้าว” จะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ที่ไม่ได้ควาดหวังสู่มาก

หากตั้งความคาดหวังในชีวิตคู่ที่ไม่สูงจนเกินไป “ความก้าวร้าว” ที่เกิดขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสุขของทั้งคู่มากเท่าไหร่ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ทั้งคู่มีความสุขยิ่งขึ้น เพราะสามารถทำตามความคาดหวังที่พวกเค้าสร้างไว้ได้นั่นเอง ที่สำคัญ ความสุขจะไม่ลดลงเมื่อวันเวลาผ่านไปนาน ๆ

อย่างไรก็ตาม หากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคู่หลังแต่งงาน ที่มีความคาดหวังสูง Dr. James McNulty ก็ได้ให้คำแนะนำเอาไว้เช่นเดียวกัน โดยต้องให้เวลามากขึ้น พร้อมกับใช้ความพยายามมากขึ้น ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือ ต้องมีความกล้าที่จะพูดคุยและสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงไปให้มากขึ้น

You May Also Like

About the Author: thaifamilylink