.

:: ชมรมส่องแสง ::
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
:: ชมรมเพื่อนรัก ::
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคจิตเภท
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน
:: ชมรมเพื่อนไบโพลาร์ ::
สำหรับผู้มีประสบการณ์โรคไบโพลาร์
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน